iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=452295 Fri, 15 Oct 2021 16:17:36 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัด อุบัติเหตุฯ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=452165 Mon, 04 Oct 2021 15:43:32 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=452055 Tue, 21 Sep 2021 16:14:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=452041 Mon, 20 Sep 2021 13:20:54 +0700 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=452013 Wed, 15 Sep 2021 15:47:51 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451955 Fri, 10 Sep 2021 08:57:38 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451914 Fri, 03 Sep 2021 16:12:56 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริกาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451849 Fri, 27 Aug 2021 10:26:58 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพย์ จำนวน 9 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451795 Mon, 23 Aug 2021 13:47:45 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพย์ จำนวน 1 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451794 Mon, 23 Aug 2021 13:47:01 +0700 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ฯ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451766 Wed, 18 Aug 2021 16:17:32 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451763 Wed, 18 Aug 2021 09:45:16 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451607 Sat, 31 Jul 2021 11:04:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451550 Fri, 23 Jul 2021 16:05:30 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451548 Fri, 23 Jul 2021 13:30:55 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบควมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 12 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451515 Tue, 20 Jul 2021 15:04:24 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451457 Wed, 14 Jul 2021 14:09:55 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรงหรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่เคลื่อนย้ายได้น้ำหนักเบา จำนวน 2 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451447 Mon, 12 Jul 2021 14:16:59 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 6 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451446 Mon, 12 Jul 2021 13:24:05 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451445 Mon, 12 Jul 2021 11:52:28 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451444 Mon, 12 Jul 2021 11:46:35 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 ชุด http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451443 Mon, 12 Jul 2021 10:08:41 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451405 Fri, 09 Jul 2021 10:31:44 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451403 Fri, 09 Jul 2021 09:52:18 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 อาศาเซลเซียส ขนาด 2 ประตู พร้อมสัญญาณเสียงเตือน จำนวน 2 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451377 Tue, 06 Jul 2021 15:18:32 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451376 Tue, 06 Jul 2021 15:09:33 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451339 Thu, 01 Jul 2021 10:38:10 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451338 Thu, 01 Jul 2021 10:27:38 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัด อุบัติเหตุฯ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451211 Mon, 14 Jun 2021 11:12:44 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=451210 Mon, 14 Jun 2021 11:03:50 +0700